(via On the Street…. Via Fogazzaro, Milan « The Sartorialist)